fbpx

Stanowisko: ortodoncja

dr Arleta NawrolskaKierownik medyczny kliniki, właściciel

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1999-2003 – pracownik Zakładu Ortodoncji AM w Łodzi. Uczestniczy w licznych kursach specjalistycznych, kongresach i sympozjach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii, ortodoncji, ochrony zdrowia oraz prawa medycznego.

dr Jakub Ligęza

Ukończył studia stomatologiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz uzyskał tytuł zawodowy lekarza dentysty w 2017 r. Już podczas studiów w obszarze jego zainteresowań zawodowych znalazła się ortodoncja. Staż podyplomowy odbył w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej ‘’Cepelek’’, w której nadal przyjmuje w poradni stomatologii zachowawczej.
Zadzwoń: +48 22 414 68 89 lub +48 79 187 68 88