npa 5717 cropped - Poznaj zespół Pro Ortodont

01 Dr Arleta Nawrolska - dr Arleta Nawrolska <span>Kierownik medyczny kliniki, właściciel</span> dr Arleta Nawrolska Kierownik medyczny kliniki, właściciel Zajmuje się: ortodoncja Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1999-2003 – pracownik Zakładu Ortodoncji AM w Łodzi. Uczestniczy w licznych kursach specjalistycznych, kongresach i sympozjach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii, ortodoncji, ochrony zdrowia oraz prawa medycznego. Czytaj dalej
03 Dr Wioletta Binkowska Figura - dr Wioletta Binkowska-Figura dr Wioletta Binkowska-Figura Zajmuje się: implanty zębów, protetyka, stomatologia zachowawcza Lekarz stomatolog. Specjalista stomatologii ogólnej, implantolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Stomatolog z dużym doświadczeniem. Swoje umiejętności z protetyki, implantoprotetyki oraz stomatologii estetycznej doskonali na wielu kursach, kongresach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą (Nowy York, Chicago, Boston). Czytaj dalej
09 Dr Agata Dytkowska - dr Agata Dytkowska<span>Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją</span> dr Agata DytkowskaSpecjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją Zajmuje się: endodoncja, stomatologia zachowawcza W 2008 roku ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Od tej pory nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc m.in. w kongresach lub specjalistycznych szkoleniach. Czytaj dalej
dr Jerzy Sowinski - Jerzy Sowiński Jerzy Sowiński Zajmuje się: chirurgia stomatologiczna, implanty zębów Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, obecnie przygotowuje się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Pan Doktor jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Czytaj dalej
11 Dr Pawel Wichran - Paweł Wichran Paweł Wichran Zajmuje się: chirurgia stomatologiczna, endodoncja, stomatologia zachowawcza Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W naszej klinice pomaga Pacjentom przede wszystkim w dziedzinach takich jak chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza oraz endodoncja. Czytaj dalej
Tomasz Falkowski - dr Tomasz Falkowski dr Tomasz Falkowski Zajmuje się: implanty zębów, protetyka Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Studiował na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom, tytuł lekarza medycyny oraz prawo wykonywania zawodu uzyskał w 1980 roku. W latach 1981- 1990 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Czytaj dalej
02 Dr Kinga Godzic - dr Kinga Godzic dr Kinga Godzic Zajmuje się: profilaktyka, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od początku swojej kariery zawodowej skupia swoje działania na poprawie estetyki uśmiechu i twarzy swoich pacjentów przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej funkcji narządu żucia. Korzysta z nowoczesnych rozwiązań i aktualnej wiedzy medycznej poszerzanej na kursach i kongresach. Czytaj dalej
dr Nicolaas Hahn - dr Nicolaas Hahn dr Nicolaas Hahn Zajmuje się: implanty zębów Ukończył studia na Uniwersytecie w Amsterdamie. Tam również odbył studia doktoranckie i pracował ponad 10 lat na Wydziale Periodontologii. Od kilku lat praktykuje w Polsce. Specjalizuje się w implantologii oraz implantoprotetyce. Jest jednym z wykładowców CEIA (Central European Implant Academy). Czytaj dalej
05 Dr Anna Jankowska - dr Anna Jankowska dr Anna Jankowska Zajmuje się: endodoncja, profilaktyka, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie studiów była członkiem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii oraz Samorządu Studentów Wydziału Lekarsko- Dentystycznego. Trzykrotna laureatka Stypendium Rektora WUM dla najlepszych studentów. W klinice zajmuje się przede wszystkim stomatologią zachowawczą, endodoncją oraz stomatologią dziecięcą. Czytaj dalej
04 Docent Jan Kowalski - dr.hab.n.med Jan Bartosz Kowalski dr.hab.n.med Jan Bartosz Kowalski Zajmuje się: periodontologia Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Studiował na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, ukończył studia w 1996 roku. Cztery lata później zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej. Czytaj dalej
Jakub Ligeza - dr Jakub Ligęza dr Jakub Ligęza Zajmuje się: ortodoncja Ukończył studia stomatologiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz uzyskał tytuł zawodowy lekarza dentysty w 2017 r. Już podczas studiów w obszarze jego zainteresowań zawodowych znalazła się ortodoncja. Staż podyplomowy odbył w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej ‘’Cepelek’’, w której nadal przyjmuje w poradni stomatologii zachowawczej. Czytaj dalej
Marcin Lyzwa zdjecie2 - dr Marcin Łyżwa dr Marcin Łyżwa Zajmuje się: chirurgia stomatologiczna, implanty zębów, protetyka, stomatologia estetyczna Ukończył Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie, jako stypendysta Akademii Medycznej w Łodzi. Swoją wiedzę doskonalił też podczas rocznego pobytu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Czytaj dalej
10 Patrycja Lewosz - Patrycja Lewosz Patrycja Lewosz Zajmuje się: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna W naszej klinice wykonuje zabiegi z zakresu profilaktyki jamy ustnej. Doskonali swoje umiejętności pod okiem dr.hab.n.med Jana Kowalskiego, będącego członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Dzięki ścisłej współpracy z docentem Kowalskim nasza ekspertka nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat periodontologii, profilaktyki i higieny jamy ustnej. Tym sposobem nasi Pacjenci zyskują nie tylko czyste, lśniące zęby, ale… Czytaj dalej