Dr. Figura

dr Wioletta Binkowska-Figura

Specjalista stomatologii ogólnej. Implantolog, protetyk, stomatologia estetyczna.

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Swoje umiejętności doskonali na wielu kursach, kongresach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą (Nowy Jork, Chicago, Boston). Posiada certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Ukończyła międzynarodowy program kształcenia podyplomowego w implantologii i rehabilitacji jamy ustnej na najbardziej znanym wydziale stomatologii na świecie New York University College of Dentistry
przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Implantologii Stomatologicznej (OSIS EDI)
oraz Central European Implant Academy (CEIA).