dr.hab.n.med Jan Bartosz Kowalski

periodentolog

Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Studiował na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, ukończył studia w 1996 roku. Cztery lata później zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej. W 2002 roku obronił pracę doktorską napisaną pod opieką prof. dr hab.n.med. Wiesława Antoniego Glińskiego pt.: „Rola interleukiny 1 w zapaleniach przyzębia”. W 2004 roku w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zadał egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie periodontologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcję adiunkta na Wydziale Lekarsko- Dentystycznym, w Instytucie Stomatologii oraz w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Dr hab.n.med. Jan Kowalski specjalizuje się i posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu periodontologicznym, w endodoncji (leczenie kanałowe) oraz leczeniu zachowawczym. Specjalizuje się w leczeniu skomplikowanych przypadków leczenia kanałowego pod mikroskopem, wykonuje kiretaż zamknięty, przeprowadza korektę wędzidełka (fenulektomia) i westibuloplastykę (pogłębienie przedsionka jamy ustnej), leczy zaawansowaną paradontozę – przeprowadza zabieg płatowy z regeneracją kości.