dr Jerzy Sowinski - Jerzy Sowiński

Jerzy Sowiński

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, obecnie przygotowuje się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Pan Doktor jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki, implantoprotetyki, periodontologii oraz sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich.


Zajmuje się także planowaniem oraz wykonaniem leczenia mającego na celu odzyskanie prawidłowej wysokości zwarcia przy użyciu implantów, jak również na zębach własnych.
Od początku kariery pogłębia wiedzę w wymienionych gałęziach stomatologii, uczestnicząc w sympozjach, zjazdach, kursach czy konferencjach naukowych. Swoje umiejętności rozwija podczas szkoleń prowadzonych przez znane polskie, ale też zagraniczne autorytety w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii.


W codziennej praktyce współpracuje z ekspertami reprezentującymi inne dziedziny stomatologii oraz pokrewne specjalizacje lekarskie. Dobrze odnajduje się w pracy z zespołami zajmującymi multidyscyplinarnym leczeniem Pacjenta.

Stowarzyszenia i instytucje, do których należy nasz ekspert

Zobacz certyfikaty naszego eksperta

Poznaj także porady naszych eksperów

npa 7811 box - Jerzy Sowiński

Ile kosztują implanty zębów całej szczęki?

proortodont licowki wpis obraz - Jerzy Sowiński

Ile kosztują licówki?

npa 6436 - Jerzy Sowiński

Most na implantach