dr Jerzy Sowinski Easy Resize.com - dr Jerzy Sowiński

dr Jerzy Sowiński

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. W trakcie przygotowań do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
Specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki, implantoprotetyki, periodontologii oraz sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich. Zajmuje się także planowaniem i wykonaniem leczenia mającego na celu odzyskanie prawidłowej wysokości zwarcia przy użyciu implantów jak i na zębach własnych. Od początku kariery pogłębia wiedzę w wyżej wymienionych gałęziach stomatologii uczestnicząc w sympozjach, zjazdach, kursach oraz konferencjach naukowych. Swoje umiejętności rozwija uczestnicząc w szkoleniach znanych polskich jak i zagranicznych autorytetów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, szczękowo-twarzowej i implantologii. W codziennej praktyce współpracuje z innymi specjalistami z dziedziny stomatologii, oraz pokrewnych specjalizacji lekarskich. Dobrze odnajduje się w pracy w zespołach zajmujących się leczeniem wielospecjalistycznym pacjenta. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Stowarzyszenia i instytucje, do których należy nasz ekspert

Zobacz certyfikaty naszego eksperta

Poznaj także porady naszych eksperów

B.TopaA - dr Jerzy Sowiński

Wywiad z Bartłomiejem Topą

doctor 563429 1280 1 - dr Jerzy Sowiński

„Dziury” w zębach – jak przebiega proces leczenia ubytków?

npa 8045 - dr Jerzy Sowiński

Ile kosztuje implant zęba?