Rentgenodiagnostyka

W centrum znajduje się pracownia radiologiczna. Wyposażona jest w sprzęt rentgenowski najnowszej generacji, najwyższej jakości.

Zdjęcia wykonywane techniką cyfrową redukują dawkę promieni rentgenowskich aż o 90% w porównaniu z klasycznym badaniem RTG.

Badanie takie daje pełne bezpieczeństwo pacjenta a wynik otrzymywany jest natychmiast.

Wykonujemy:

  • zdjęcia punktowe pojedynczych zębów,
  • zdjęcia pantomograficzne przeglądowe – na zdjęciu widoczne są wszystkie zęby,
  • zdjęcia cefalometryczne – do diagnostyki ortodontycznej

Więcej informacii na temat zabiegów stomatologicznych znajdziesz w naszym poradniku: Poradnik