Regulamin programu „Karta Naszej Rodziny”

Definicje:

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

3. BRAK AKCEPTACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

4. KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

5. KATALOG KORZYŚCI PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

6. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

zapoznaj się z informacjami o administratorze danych osobowych tutaj

Copyright 2018 by Pro Ortodont, ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa