Obowiązek informacyjny

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Arleta Nawrolska, ul. Filtrowa 59, 02 – 056 Warszawa, prowadząca „PRO ORTODONT” CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Peńsko, Tel. +48668906046. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w PRO ORTODONT, na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub okres ustalony w dokumentacji ochrony danych osobowych PRO ORTODONT. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i warunkiem udzielenia świadczeń medycznych przez PRO ORTODONT. Państwa dane będą przetwarzane w systemach informatycznych. PRO ORTODONT nie stosuje metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania”

Copyright 2020 by Pro Ortodont, ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

NIP: 8361328938, REGON: 750803965