Informacja o promieniowaniu RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
Pro Ortodont Centrum Stomatologii i Ortodoncji

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych:
osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 

Informacja o promieniowaniu RTG – pismo oryginalne

Copyright 2020 by Pro Ortodont, ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

NIP: 8361328938, REGON: 750803965