dr Nicolaas Hahn

implantolog, lekarz medycyny i stomatologii

Ukończył studia na Uniwersytecie w Amsterdamie. Tam również odbył
studia doktoranckie i pracował ponad 10 lat na Wydziale Periodontologii.
Od kilku lat praktykuje w Polsce. Specjalizuje się w implantologii
oraz implantoprotetyce. Jest jednym z wykładowców CEIA (Central European
Implant Academy).