dr Jakub Ligęza

ortodonta

Ukończył studia stomatologiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz uzyskał tytuł zawodowy lekarza dentysty w 2017 r. Już podczas studiów w obszarze jego zainteresowań zawodowych znalazła się ortodoncja.
Staż podyplomowy odbył w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej ‘’Cepelek’’ w której pracuje nadal na stanowisku młodszego lekarza poradni stomatologii zachowawczej .
Od maja 2019 r w trakcie realizacji specjalizacji w dziedzinie ortodoncji. Mając na uwadze konieczność rozwoju i doskonalenia zawodowego nieustannie uczestniczy w kursach i zjazdach ortodontycznych, na których uczy się od światowych sław takich jak prof. Milan Kaminek.
W pracy wyznaje zasadę przekazaną przez autorytety akademickie „wszystko co robisz, patrz końca”
Cechuje go dokładność, zaangażowanie w prace, a ponadto pogoda ducha i radość z wykonywania zawodu.
W klinice współpracuje z dr Arletą Nawrolską w dziedzinie ortodoncji.
Prywatnie miłośnik teatru musicalowego, tańca i śpiewu.