dr Dominik Odalski

Ukończył studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na UM w Lublinie.
Zajmuje się leczeniem dzieci i dorosłych w zakresie stomatologii
zachowawczej, endodoncji i chirurgii. Stale doskonali swoje
umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach.
W pracy najbardziej ceni zadowolenie swoich pacjentów.