dr Arleta Nawrolska

Kierownik medyczny kliniki, właściciel. Specjalista stomatologii ogólnej.
Specjalista ortodoncji.

Absolwentka Akademii Medycznej  w Łodzi. W latach 1999-2003 – pracownik  Zakładu Ortodoncji AM w Łodzi. Uczestniczy w licznych kursach specjalistycznych, kongresach i sympozjach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii, ortodoncji, ochrony zdrowia oraz prawa medycznego.
Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) oraz World Federation of Orthodontics (WFO).