COVID19

PROCEDURA PRZYJĘĆ PACJENTÓW ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID 19

 

W związku z sytuacją EPIDEMII, związaną z wirusem SARS-Cov-2, naszym nadrzędnym celem jest maksymalne zminimalizowanie zagrożenia dla naszych pacjentów i pracowników. Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Ministerstwo Zdrowia oraz przez niezależnych ekspertów wprowadziliśmy w naszej klinice specjalne procedury bezpieczeństwa do których muszą się stosować zarówno nasi pracownicy jak również pacjenci.

W celu umówienia wizyty lub wstępnej konsultacji można się z nami skontaktować:

a) e-mailem – gabinet@proortodont.pl
b) telefonicznie – 791 876 888
c) przez formularz lub chat na Proortodont lub na profilu Facebook

Pacjenci, którzy będą mieli wyznaczone terminy wizyt, proszeni są o zwrócenie uwagi na obecny stan zdrowia – należy sprawdzić czy nie występują objawy przeziębienia takie jak: podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, dreszcze. W trosce o innych pacjentów oraz personel osoby w objawami chorobowymi nie będą przyjmowane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów przeziębienia prosimy o kontakt w celu przełożenia wizyty.

 

INFORMACJA ORGANIZACYJNA DLA PACJENTÓW

 

1. Umawianie wizyt dostępne jest tylko drogą telefoniczną i online 791 876 888, e-mailową: gabinet@proortodont.pl lub za pośrednictwem formularza/ chatu na stronie Proortodont (NIE UMAWIAMY WIZYT OSOBIŚCIE W KLINICE !)
2. Potwierdzenie umówienia wizyty pacjenta będzie poprzedzone telefonicznym wywiadem obecnego stanu zdrowia oraz wywiadem epidemiologicznym.
3. Przyjście na wizytę odbywa się tylko na wyznaczona godzinę (z uwagi na konieczność dezynfekcji nie ma możliwości wejścia i przebywania w klinice przed wyznaczoną godziną wizyty, brak możliwości przebywania w poczekalni)
4. Przyjście na wizytę jest możliwe tylko i wyłącznie samodzielnie – bez osób towarzyszących (osoby towarzyszące nie mogą przebywać w poczekalni).
5. Wizyty dzieci odbywają się pod opieką tylko jednego opiekuna.
6. Po wejściu do kliniki od każdej osoby wymagana jest dezynfekcja dłoni – dozownik z płynem do dezynfekcji jest dostępny przy głównych drzwiach wejściowych.
7. Po dezynfekcji rąk każda osoba musi założyć rękawiczki jednorazowe (rękawiczki zapewnia klinika).
8. Przed realizacją wizyty personel kliniki u każdego pacjenta i opiekuna dokona pomiaru temperatury, wręczy ankietę epidemiologiczną wraz z dodatkowym oświadczeniem do wypełnienia.
9. Realizacja wizyty odbywa się pod warunkiem stwierdzenia braku przeciwskazań – na podstawie ww. badania oraz analizy ankiety epidemiologicznej.
10. Przy recepcji kliniki może znajdować się tylko jedna osoba/ należy zachować odstęp 1,5m od pracownika kliniki.

 

Każda wizyta w klinice odbywa się pod opieką asystentki, która przeprowadzi pacjenta przez proces przyjęcia, realizację usługi i rozliczenia celem zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa oraz komfortu.
Ze względu na konieczność podwyższenia bezpieczeństwa personel kliniki oraz pacjenci zobowiązani są do stosowania dodatkowych środków zabezpieczających /fartuchy, maski, dodatkowa dezynfekcja/ w związku z czym do zabiegów zostaje naliczona dodatkowa opłata sanitarna. Wysokość opłaty sanitarnej dostępna
tutaj .

 

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA ZABIEGÓW – PROCEDURY OCHRONNE

 

W klinice Pro Ortodont wdrożone zostały specjalne warunki zabezpieczenia dla personelu medycznego, zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń w tym recepcji, łazienek i gabinetów zabiegowych. Personel kliniki realizuje usługi wedle dodatkowych wewnętrznych wytycznych procedur bezpieczeństwa.

Każdy z pracowników medycznych jest zabezpieczony w odzież ochronną:
a. Fartuch jednorazowy z długim rękawem
b. Czepek jednorazowy
c. Maseczka jednorazowa
d. Gogle/okulary z przyłbicą
e. Rękawiczkami jednorazowe

 

Pacjenci przyjmowani są z wydłużoną przerwą techniczną.

 

Po każdej wizycie przeprowadzana jest dokładna dezynfekcja całego gabinetu (w tym gabinetów zabiegowych, poczekalni, łazienek dla pacjentów i personelu, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia do sterylizacji) z użyciem środków dezynfekujących, lampy UV oraz przeprowadzane jest również dodatkowe wietrzenie. Personel zmienia odzież ochronną po każdej wizycie.
Również przeprowadzana jest rutynowa sterylizacja wszystkich końcówek w autoklawie (mikrosilnik, turbina, dmuchawka).
W poczekalni i recepcji kliniki prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni, klamek, uchwytów, długopisów i foteli.
Troszcząc się o bezpieczeństwo naszych pacjentów, jak i bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin, dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa.

 

Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że jako Klinika Pro Ortodont , spełniliśmy wymagane kryteria ochronne i jesteśmy w pełni przygotowani, aby przyjąć Was w maksymalnie bezpiecznych warunkach. Wiąże się to, z jednej strony, z kosztami dostosowania gabinetu – wentylacji, dezynfekcji, sterylizacji wydłużenia czasu leczenia, zabezpieczenia gabinetu, a z drugiej – z kosztem jednorazowych ubrań zespołu medycznego. W związku z tą sytuacją do każdej wizyty doliczana jest dodatkowa opłata epidemiologiczna. Jest to kwota niezależna od ceny leczenia. Dołożyliśmy wszelkich starań aby jej wysokość była jak najmniej dotkliwa dla naszych pacjentów i jest to kwota tylko częściowo pokrywająca koszt zakupu zalecanych przez Ministerstwa Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne sanitarnych środków zabezpieczających. Dostosowanie gabinetu do obecnej sytuacji epidemiologicznej wymagało znacznie większych inwestycji.
Zdajemy sobie sprawę, że ten dodatkowy koszt wizyty może być zaskoczeniem, jednak prosimy o zrozumienie wyższej konieczności takich działań. Brak akceptacji opłaty sanitarnej wiązać się będzie z rezygnacją z wizyty.

Z wyrazami szacunku,

lek. stom. Arleta Nawrolska
Dyrektor Medyczny, Klinika Pro Ortodont

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Przed realizacją usługi medycznej pacjent zobowiązany jest wypełnić następujące dokumenty:
a. Ankieta epidemiologiczna
b. Oświadczenie

Copyright 2020 by Pro Ortodont, ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

NIP: 8361328938, REGON: 750803965